SunCity

Opći uvjeti o najmu vozila

 

Opće odredbe

Najmoprimac se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje: 

 • da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine
 • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom.                                          
 • da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma                                                   
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila 
 • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
 • da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe ( npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja ), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama 
 • da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač - da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine  
 • da se s vozilom neće kretati po neasfaltiranim putevima osim u slučaju odobrenja od strane najmodavca koje mora biti navedeno u ugovoru. U slučaju nepridržavanja ove odredbe najmoprimac se obvezuje platiti iznos od najmanje 500,00kn za štetu na vozilu čak I ako nije vidljiva, a najmodavac mu ima pravo oduzeti vozilo bez obzira na trajanje najma po ugovoru. Čak i ako je odobreno kretanje po neasfaltiranim putevima od strane najmodavca, u slučaju bilo kakvog štetnog događaja na navedenim putevima najmoprimac je dužan platiti punu štetu bez obzira na plaćene dodatke osiguranja (CDW,SCDW…)
 • da ne smije vozilom prelaziti granice Rep.Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor.

Ogriješi li se najmoprimac o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

Najmoprimac ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.  
                                       
Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi najmoprimac, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila. 

Najmoprimac se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.

Plaćanje                                                                                                                                                                   

Kao garancija plaćanja potrebna je važeća kreditna kartica ( VISA ili MASTERCARD ). Prilikom preuzimanja vozila radi se autorizacija sredstava ovisno o kategoriji iznajmljenog vozila.

Prilikom vraćanja vozila kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti kreditna kartica, elektronska kartica ( MAESTRO ili VISA electron ), gotovina ili virmansko plaćanje ( uz prethodnu suglasnost najmodavatelja ).

Osiguranje                                                                                                                                                                  
Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom Najmodavca i navedena je u Ugovoru.

CDW - dnevno kasko osiguranje - njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP - osiguranje od krađe - korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti( franšize )

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka:

SCDW - otkup franšize - plaćanjem dnevnog doplatka najmoprimac može otkupiti učešće u šteti

CDW i TP su obvezna osiguranja i uključeni su u cijenu najma, dok je SCDW dodatna opcija za klijenta.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva:

 • štetu koja je napravljena na neasfaltiranim putevima
 • štetu na gumama, felgama i naplacima
 • štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranu i ostalim staklima vozila
 • štetu - spaljeno kvačilo vozila
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
 • štetu nastalu gubitkom dokumenata ili ključeva vozila ili registarskih pločica
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašten vozač
 • štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavatelja
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / agentu najmodavca

U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja ( okolnosti ), najmoprimac odgovara za puni iznos štete.
Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu.

Postupanje u slučaju nezgode

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:
 

 • da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
 • da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
 • da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti Izvješće o nezgodi
 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca.
 • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

 OSTALO

 • U slučaju povrede Ugovorenih obveza i Općih uvjeta, učinjenih od strane Najmodavca i Najmoprimca, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor, a Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obujma kojeg odredi Najmodavac, a koji mora odgovarati visini stvarne štete.
 • Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i prihvaća nadležnost suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • U tijeku procesa iznajmljivanja vozila, neophodno je prikupiti neke osobne podatke. Nužno je pružiti sve tražene informacije. U nedostatku tih informacija, Najmodavac (kontrolor podataka) neće biti u mogućnosti točno provesti najam Najmoprimca. Najmodavac će koristiti osobne podatke Najmoprimca kako bi mu pomogao prilikom rezervacije, najma i leasinga vozila te u marketinške svrhe. Najmoprimac može ispraviti pogreške u tim podacima i koristiti pravo pristupa tim podacima, osvježavanja, brisanja navedenih podataka slanjem zahtjeva Najmodavcu koristeći kontakt podatke koji se nalaze u Ugovoru o najmu koji je potpisao kad je preuzeo vozilo.
 • Najmodavac također može koristiti i otkriti osobne podatke kako bi udovoljili pravnim zahtjevima (npr. zahtjev od pravnih zakonskih agencija), kako bi provodili lokalne zakone, odgovarali na prigovore ili štitili prava, vlasništvo ili sigurnost drugih.